Blogs

Uitzenddienst & Azië

Uitzenddienst

14 oktober vond de uitzenddienst plaats. Een moment waarop alles samenkomt, na drie jaar voorbereiding. We hebben er erg naar uitgekeken en dan is het zover… zoals je je kunt voorstellen gaat er dan veel door je heen.

Als we terug kijken op die jaren zien we met name Gods trouw en Zijn zorg. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. De Heere God gaat voor ons uit! We mogen alles van Hem verwachten..

Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.

Handelingen 28:31, de tekst die centraal stond in de dienst. U kunt hier de dienst na luisteren en u kunt hier klikken voor de liturgie van de uitzenddienst.

Wat zijn we enorm bemoedigd door de vele blijken van uw medeleven!

Azië

Na een goed verlopen reis kwamen we op 23 oktober om 7:00 uur ‘s-morgens aan bij het hoofdkantoor van OMF. Moe van de reis, maar ook dankbaar dat we veilig zijn aangekomen. We hebben eerst toch maar een paar uurtjes slaap gepakt, dat hielp.
Loïs, Boaz en Jesse hadden de fietsen en ballen hierna al snel gevonden en zoals dat met kinderen gaat: heet en vochtig of niet, er zal gespeeld worden…
De komende weken staan in het teken van het leren kennen van OMF als organisatie, omgaan met transitie, geestelijke vorming, voorbereiding op de taalstudie en voorbereiding op samenwerken met diverse culturen en achtergronden binnen OMF.

Groet en zegen,

Ab, Clarine, Loïs, Boaz & Jesse