OMF en CGK zending

Over OMF:

De onbereikten bereiken

PIONIEREN
Wij zetten ons in om onbereikte bevolkingsgroepen te bereiken met het evangelie. Onze aandacht is daarbij gericht op het stichten van gemeenten. Dat doen we op plaatsen waar geen kerk, organisatie of individu aanwezig is om de bevolking te bereiken door een lange termijnaanpak.

GEMEENTEOPBOUW EN DISCIPELSCHAP
Wij ondersteunen kleine lokale kerken in gebieden waar weinig christenen zijn. Wij helpen hen geestelijk te groeien, onder andere door discipelschapstraining en Bijbelstudie. Bovendien motiveren wij hen om het evangelie te verspreiden onder hun eigen bevolking en onder andere bevolkingsgroepen.

MOBILISATIE
Wij helpen mensen op weg om als zendingswerker naar Oost-Azië te gaan. Daarnaast laten wij christenen en kerken zien hoe zij vanuit Nederland betrokken kunnen zijn bij het zendingswerk in Oost-Azië. Meer info…

 

Over CGK Zending:

Wie we zijn? De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland hebben een landelijke permanente commissie (een ‘deputaatschap’), kortweg ‘zending’ genoemd, die namens de kerken het eigenlijke werk doet, samen met de plaatselijke kerken.

Er wordt zendingswerk gedaan of ondersteund in Indonesië, Zuid-Afrika, Botswana, Mozambique, Burundi, Thailand en Siberië. Ook helpen we bij zendingswerk onder buitenlandse studenten in Nederland. Meer info…