Privacy Statement

Via de website www.goednieuwsthailand.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de uitzending van de familie Mol naar Thailand en de ondersteuning die zij daarbij krijgen in de breedste zin van het woord. We hechten waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking

Als gezin en ondersteunend team hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid. Om die reden worden er als dat nodig is persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de nieuwsbrieven en voor contact met sponsors.

Privacy

Persoonsgegevens worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nodig is. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van contactformulieren.

Foto’s van activiteiten worden voor publicatie gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen naar het thuisfrontteam via het contactformulier. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Gebruik persoonsgegevens

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem ook dan contact op het thuisfrontteam via het contactformulier.

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem. Cookies worden alleen gebruikt voor op de website ingelogde gebruikers.

Externe media

Doordat er gebruik gemaakt wordt van een Facebook-plugin kan ook Facebook informatie over u verzamelen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van Facebook.
Doordat er gebruik gemaakt wordt van een kaartje van Google kan ook Google informatie over u verzamelen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van Google.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of als sponsor zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.