Steun ons

Ja! Ik steun het werk van de familie Mol via OMF in Thailand.

Voor een eenmalige donatie klik hier of scan de QR-code.

Wilt u een machtiging geven voor een automatische incasso, klik dan hier.

Giften kunnen ook handmatig worden overgemaakt aan OMF op rekening nummer
NL36 INGB 0000 4932 96 o.v.v. L13125R.


OMF heeft de ANBI-status; uw gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte.