Steun ons

Ja! Ik steun het werk van de familie Mol via OMF in Thailand door:


Wij verzoeken u het bedrag zelf over te maken of in te stellen via internetbankieren.
Het rekeningnummer is NL46 ABNA 0496 3693 93 t.n.v. OMF Nederland o.v.v. ‘Gift
aan OMF voor het werk van Familie Mol in Thailand’.
OMF heeft de ANBI-status; uw gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Heeft u een vraag over uw toezegging? U kunt de penningmeester bereiken via:
penningmeester@goednieuwsthailand.nl.