3xR

Rust – Reinheid – Regelmaat

Een aloude wijsheid die met name kinderen houvast geeft in hun stormachtige ontwikkeling. En eentje die we in deze tijden van ‘het leven staat helemaal op z’n kop’ best heel goed kunnen gebruiken. Want voordat deze crisis uitbrak hadden we deze RRR min of meer wel. Alle normale dingen hadden hun beloop en natuurlijk

brengt het leven ook dan uitdagingen en moeite met zich mee. Maar het had z’n beloop.
Totdat… de structuur die je hebt ineens wegvalt. In ons leven is dit de laatste jaren een regelmatig terugkerend fenomeen. Elke keer wanneer je je als gezin verplaatst – van Nederland naar Engeland naar Nederland naar Singapore naar Thailand en hopelijk zeer binnenkort naar UdonThani – moeten we met z’n allen weer geheel opnieuw een ritme vinden. En deze RRR helpt ons daarbij. Vooral ook wanneer we het linken aan onze stille tijd met God, aan onze momenten aan de eettafel als gezin met God en wanneer we de dag doorgaan, inderdaad, met God.

Telkens moeten we weer terug naar de bron van levend water. En ja, dat levende water is gratis, verfrissend en soms ook best confronterend. Maar dat ligt dan aan onszelf. Wellicht omdat we dan in geestelijke zin de RRR een beetje vergeten zijn?

Wij hopen dat iedereen die op welke manier dan ook opnieuw een ritme heeft moeten vinden als individu, echtpaar of als gezin dit dan ook snel hervindt. Samen met… inderdaad, God.

Dan gaat het het best…

 

Update Covid-19

Beste belangstellende, bidder, broeder, zuster,

Graag geven we u informatie over de situatie waarin Thailand en wij als gezin ons bevinden betreffende het Covid-19 virus.

De afgelopen weken is gebeurd wat niemand voor mogelijk had gehouden: een wereldwijde uitbraak van een virus dat zich maar moeilijk laat bestrijden. Ook in Thailand is het aantal mensen dat besmet is de afgelopen week behoorlijk toegenomen tot ruim 1000 op het moment van schrijven. We zien de ernst van deze situatie wereldwijd en het is ons gebed dat de uitbraak mag stoppen en medicijnen en vaccin snel beschikbaar komen.

Op dit moment verblijven wij in zelf-quarantaine, mede omdat we beiden afgelopen week nog hebben gereisd: Clarine naar de homeschool week in Prachuab khiri khan met de kinderen en Ab op huizenjacht in Udon Thani.

Van verschillende kanten kregen wij de vraag: Gaan jullie nu naar Nederland terug? Kunnen jullie überhaupt nog terug?
Het eerste antwoord hierop is nee, wij plannen niet om terug te keren naar Nederland. De gezondheidszorg in Thailand is van goed niveau. Daarnaast zijn de mogelijkheden om terug te keren bijzonder schaars nu de luchtvaart langzaamaan tot stilstand is gekomen. Ook de Thaise overheid neemt forse maatregelen om de verdere verspreiding tegen te gaan. Dit zijn maatregelen die te vergelijken zijn met wat de Nederlandse overheid doet.
We houden de situatie nauwlettend in de gaten samen met OMF Thailand en onze leiders hier ter plekke.

Zijn we dan niet bang? We kunnen zeggen dat bang een woord is wat ‘angst’ behelst, iets wat we in het licht van Gods woord en Zijn beloften niet hoeven te hebben. Bevreesd voor een eventuele besmetting en de gevolgen daarvan zijn we allemaal. En daarom nemen we ook onze uitgebreide voorzorgsmaatregelen. Daarnaast vertrouwen we ons toe aan onze Hemelse Vader en het mediteren op Zijn woord is zo veel heilzamer dan het ‘mediteren’ over wat er al niet kan gebeuren.

In Christus verbonden en Gode bevolen,

Ab, Clarine, Loïs, Boaz en Jesse

’30 Dagen gebed voor Isaan’

 Op de website van OMF Nederland staat de uitspraak

“De geschiedenis van zending is een geschiedenis van verhoorde gebeden.”

Ons verlangen is dat hele gezinnen en dorpjes in Isaan tot geloof in de Heere Jezus zullen komen. Daarom willen we jullie vragen om mee te bidden voor een beweging in Isaan. Onze overtuiging is dat deze beweging moet beginnen en gedragen moet worden door jullie gebed.  Het boekje ’30 Dagen gebed voor Isaan’ kan jullie hierbij helpen. Het boekje heeft ons geholpen om de Thaise mensen in geloof en cultuur beter te begrijpen en ook welke problemen er spelen in de Thaise samenleving en daardoor gaat bidden ook makkelijker omdat de mensen een gezicht krijgen.

Het enige wat je nog hoeft te doen is het boekje bestellen.
Je hebt 3 keuzes:

  1. Elke dag ‘een dag uit het boekje’ ontvangen per email gedurende 30 dagen. Inschrijven kan via deze link.
  2. Het complete boekje in een keer ontvangen per PDF bestand – via email aan te vragen -fammol[at]goednieuwsthailand.nl.
  3. Papieren versie per post – deze is per mail: zending[@]cgk.nl te bestellen via het dienstenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Hartelijk dank voor uw gebed!

Deze oproep voor gebed is ook op youtube te bekijken.

Bidden ‘Thaise stijl’

In een groepje bidden voor de zieken

Wat werden we afgelopen week bemoedigd doordat we aanwezig waren op een gebedsbijeenkomst van alle kerken uit de provincie Lopburi. Zo’n 60 mensen waren hierbij aanwezig (dat is zo’n 10% van het totaal aantal Christenen uit deze provincie met 760.000 inwoners). Elke 6-8 weken word op een zondagmiddag deze bijeenkomst georganiseerd. De kerken doen dit bij toerbeurt. Deze week waren we in de kerk van Thaa Wung. Een kerkje met zo’n 20 leden. Samen hadden de verschillende kerken het programma opgesteld. Geheel volgens Thais gebruik begonnen we later dan gepland, en hielden we ons ook niet zo heel strak aan het gemaakte programma.  We begonnen met zingen van verschillende liederen waarna we in een aantal groepjes uiteen gingen.

Elke groep had een eigen gebedsonderwerp: Zieken, Gezinsleven, Getuigen op de werkplek, Studenten etc. Hier trok men ruim de tijd voor uit. We baden ‘Thaise stijl’ waarbij ieder voor zich in de groep hardop bidt, allemaal tegelijk, door elkaar heen. Vervolgens kwamen we als grote groep weer bijeen en baden we van groot naar klein: voor Thailand en haar overheid, de provincie Lopburi en haar overheid, voor onze dorpen/buurten/straten/buren en voor de plaatselijke evangelisatie activiteiten met kinderen en in de gevangenis. Ook baden de kerken voor de zendelingen die taal en cultuurstudie doen in Lopburi en in Thailand werken.

Het is prachtig om te zien dat christenen verenigd in de basis van het geloof, ondanks onderlinge verschillen en hun kleine aantal zien dat ze samen God nodig hebben. Men offert hiervoor met blijdschap een vrije zondagmiddag op. Hierdoor bemoedigd men elkaar en bouwt men het lichaam van Christus op.
Dank aan Hem die enkel deze eenheid kan geven!

De leden van de organiserende kerk hadden eten bereid, immers wanneer je in Thailand samenkomt is het zeker ook de bedoeling om de maaltijd met elkaar te delen, want dat is ‘gezellig’ (al is voor dit woord geen goede Thaise vertaling voor handen…).

Nieuwsbrief #13

Thailand, het land van de glimlach… Die glimlach zien we vooral wanneer men onze kleine, blanke, blonde, Jesse ziet. Die trekt altijd veel bekijks, wordt aangehaald en er wordt tegen hem gepraat. En Jesse? Die lijkt er aan gewend te zijn en laat het maar over zich heenkomen. Lees verder…

เกรงใจ of Kreengdjay

Kreengdjay… een Thais woord wat veel gebruikt wordt. Kreeng – bang, respect, ontzag. Djay – hart, ziel. Het betekent zoiets als ‘een ander niet tot last willen zijn’  of ‘niet de wil hebben om anderen te storen’. Bij dit woord moest ik denken aan de manier hoe de Thaise cultuur in elkaar zit. Een Thai zal er alles aan doen, om je niet opgelaten te laten voelen. Als je bijvoorbeeld op de bus staat te wachten met veel boodschappen en iemand die je kent komt langs met de auto, en vraagt of je mee wilt rijden maar je ziet dat hij een andere kant op gaat, dan zal een Thai altijd zeggen dat het niet nodig is, ook al zou hij het best heel handig vinden. Dan moet je echt heel erg aandringen en zeggen dat je het echt meent. Dat kennen wij ook wel een klein beetje in onze eigen cultuur, maar in Thailand zijn de mensen veel zachter in de omgang. Altijd bewust dat jouw gedrag bij een ander ongemak kan veroorzaken.

Het bracht me aan het denken over wanneer wij ons, persoonlijk of als gezin, ons kreengcay voelen… Ook wij kennen dit gevoel van kreengcay op verschillende vlakken.

In de eerste plaats wanneer we zien op alles wat we hier mogen doen als dienaar van de opgestane Heiland.
In de tweede plaats wanneer we (met dankbaarheid) zien op een ieder die ons van harte steunt, kaarten stuurt, voor ons bidt en met giften bijdraagt aan de taak, van ons allemaal, om Gods koninkrijk uit te breiden.
In de derde plaats wanneer we zien op al het werk dat in Nederland verzet wordt door ons thuisfront team en ondersteunende CGK gemeentes: het maakt ons stil.
En in de vierde plaats wanneer we hier contacten leggen en hebben met de Thai: christen, boeddhist, islamiet of atheïst. Het is zo ontzettend rijk om dit mee te mogen maken en dan vooral als we de mogelijkheid hebben de liefde van God door te geven aan hen die dat in veel gevallen nog nooit gezien of gehoord hebben.

Is kreengcay wel een goede houding vraagt iemand zich af?

Wanneer we hier onze gevoelens van ‘kreengcay’ analyseren ontspannen we helemaal bij het lezen in Gods woord en het zien op Zijn beloften. We zijn één in het lichaam van Christus. Hij geeft ons kracht en u, jij en ik kunnen alle dingen aan door Hem alleen. Dit geeft vrijmoedigheid, lef en een positieve drang om het evangelie te delen en onze noden bekend te maken. Laten we met elkaar delen in de verdrukkingen die er in ons leven zijn, want, zo schrijft Paulus, daar ‘doen we goed aan’.

Het leven en werken in een andere cultuur, ver weg van een vertrouwde omgeving en familie en vrienden is niet altijd even makkelijk of leuk. Het leven en werken in een andere cultuur, dichtbij mensen die nog nooit van God gehoord hebben is heel vaak juist ook erg leuk!

We zien door alles heen de trouw van de Heere aan ons als gezin, echtpaar en individu. Hij zorgt voor ons, Hij laat niet los het werk van Zijn handen.

 

Hoop

Vrijdagmorgen, 9:03 uur.

‘Waar hoopte je op toen je nog gevangen zat?’
Dit vroeg ik aan een net uit de gevangenis vrijgekomen en pas gedoopte man. Twee jaar en acht maanden had hij doorgebracht in de gevangenis met 3500 andere mannen. Geen privacy, verplicht op je zij slapen vanwege ruimtegebrek en altijd op je hoede zijn was zijn dagelijkse routine.
‘Dat ik vrij zou zijn’ was zijn begrijpelijke antwoord.
We zaten met elkaar te praten omdat de hem teruggegeven vrijheid hem wat al te veel had opgeslokt. Het leek hem terug te sleuren in zijn oude leven van voor zijn veroordeling. Het was nodig om een eerlijk gesprek met elkaar te voeren…
‘Waar hoop je nu op?’ was mijn volgende vraag.

‘Ik weet het eigenlijk niet’ was zijn eerlijke antwoord.
Samen spraken we over hoop. Romeinen 8 kwam aan bod, met name vers 24 en 25:
Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

‘Maar ik heb het gevoel dat satan mij steeds verkeerde dingen laat hopen’ gaf hij aan. Dat is toch niet eerlijk?
Dat klopt natuurlijk helemaal. Ik verzekerde hem ervan dat ik die verkeerde dingen ook nog steeds tegenkwam in mijn leven. En zelfs de schrijver van deze brief in de Bijbel had vaak nog zo’n last van die oude mens.
Dat beurde hem wel op… hij was dus niet alleen in zijn strijd.

Samen hebben we onze verwarring en hoop aan God verteld en zo konden we verder.

afbeelding ter illustratie

 

Nieuwsbrief #12

In de afgelopen week kregen we op Facebook een herinnering te zien van een jaar geleden, de uitnodiging voor de uitzenddienst op 14 oktober 2018. Het kwam pas ook voorbij aan de ontbijttafel, we zijn al bijna een jaar weg uit Nederland. Een jaar uit het oog, maar we hopen nog in uw of jouw hart.. Daarom ook weer een nieuwsbrief om jullie betrokken te houden bij ons, maar ook bij de Thaise bevolking. Lees verder…