Blogs

Een gezamenlijke doopdienst gehouden door zeven verschillende kerken

Samen uit volle borst God aanbidden in een gevulde kerkzaal op Paaszondag! Mijn hart was vol! Ik ervaarde zoveel vreugde en diepe blijdschap. Hoe bijzonder!

Voor het eerst in de kerkelijke geschiedenis van Udon Thani werd er een gezamenlijke doopdienst gehouden door zeven verschillende kerken uit de provincie. Er werden 46 mensen gedoopt. Van protestant, baptisten en pinksterkerk. De zeven voorgangers stonden naast elkaar in het doopbad om deze nieuw gelovigen te dopen.
De dienst werd gehouden in de gloednieuwe baptistenkerk. Hoewel de gemeente nog niet heel groot is, hebben ze een stuk land aangekocht van 10 hectare. Ze hopen hier in de toekomst de Thaise kerk mee te kunnen dienen.
Sinds een paar jaar komen de kerken regelmatig bijeen om te bidden voor een doorbraak voor het evangelie. De meest recente cijfers geven aan dat in de provincie Udon Thani 0,347% christen is, zo’n 5500 christenen. Dat betekent dat 99% Jezus Christus nog niet kent.

Deze Paaszondag was een dag vol hoop! Hoop voor de Thaise kerk omdat in de eerste plaats Jezus de weg heeft geopend naar de Vader. In de tweede plaats dat God zichzelf laat kennen als een God die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. (1 Tim.2:3b-4) En hoe hoopvol als de boodschap klinkt dat in de hemel geen kerkmuren zijn, en er daarom op aarde ook zo geleefd mag worden.

Dit soort momenten zijn hoogtepunten. Hier vatten we weer moed, hier wordt het vuur weer aangewakkerd om door te gaan. Door te gaan om te zaaien, om te gaan, om te onderwijzen, om te bidden, om te geloven, om te vertrouwen, om te leven in aanbidding van onze God. We mogen veel verwachten van onze opgestane Heer’ en Heiland. Hij gaat ons voor!