Bedankt

… voor uw toezegging of aanmelding!

Als u sponsoring hebt aangemeld nemen we binnenkort contact met u op.

Als u een gift toegezegd hebt, denkt u er dan aan het toegezegde bedrag zelf over te maken of in te stellen via internetbankieren.
Het rekeningnummer is NL46 ABNA 0496 3693 93 t.n.v. OMF Nederland o.v.v. ‘Gift
aan OMF voor het werk van Familie Mol in Thailand’.
OMF heeft de ANBI-status; uw gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Heeft u een vraag over uw toezegging? U kunt de penningmeester bereiken via penningmeester@goednieuwsthailand.nl op telefonisch op 06-33878817.

Heeft u zich al ingeschreven voor onze nieuwsbrieven? Klik anders hier.