Blogs

Inspiratie van een Thuisfrontteam

Ons Thuis Front Team werd gevraagd een bijdrage te leveren aan het magazine ‘Doorgeven’ van deputaten zending Christelijk Gereformeerde Kerken. Dit september nummer gaat over de impact van ons dienen. Willem van ‘t Spijker, zendingsconsulent van de CGK, schrijft in de inleiding: ‘Ik ging erheen om iets te veranderen, maar ik veranderde zelf’. De TFT schrijft ook ‘het werk heeft impact op ons eigen leven.’ Als wij onze tijd en gaven geven aan het werk in Gods koninkrijk is de eerste zegen vaak voor onszelf.

Inspiratie van een thuisfrontteam

Wij hebben door de jaren heen als thuisfrontteam (TFT) van de familie Mol gemerkt dat gebed de motor is. En dat God ons een veelheid aan gaven heeft gegeven. Een TFT floreert bij verschillende persoonlijkheden en werkachtergronden. Onze tip is dan ook: zorg voor diversiteit.

Ontmoeten
Als TFT ben je betrokken bij het regelen van praktische en financiële zaken voor de uitgezonden werkers. Zo kunnen zij zich op hun roeping richten. Daarnaast zet je je in voor de zichtbaarheid van hun werk binnen het kerkverband en de bredere achterban. Ontmoeting is een belangrijke factor. Daar draait het om op het zendingsveld en in de gemeente. Nu de familie Mol in Nederland is, is er tijd voor diverse ontmoeting. We zorgen dat het gezin ook tijd heeft voor familie en vrienden tijdens het verlof. Bij de aankomst op Schiphol zijn we als TFT bewust niet geweest, dat is de plek voor familie. Maar we zorgden wel voor een onderkomen, auto, fietsen, enzovoort. Zodat het gezin daar zelf geen omkijken naar heeft.

Verbonden
Een paar dagen na de landing mochten we als TFT de familie Mol weer in het echt ontmoeten. Vanuit die ontmoeting bespraken we ook hoe het verlof eruit zou zien. We hadden al een lijst met gemeenten waar de familie Mol met een TFT-lid heen zou gaan. We zorgden dat er in de eigen gemeente (Ede) tijd was het gezin zondag in de dienst welkom te heten en na afloop samen koffie te drinken. Zo faciliteren we dat familie Mol over haar werk in de eigen gemeente en in het land kan vertellen. In de app deelden we achteraf foto’s van de geslaagde ontmoetingen. We hopen en bidden dat dit verbondenheid en inspiratie geeft.

Afhankelijk
We organiseerden een achterbandag, waar over het werk wordt verteld, maar ook veel gelegenheid is voor ontmoeting. Telkens hebben we als TFT mogen ervaren dat als de Here roept, Hij ook zorgt. Dat geldt voor de taak van de familie Mol, maar ook voor wat wij als TFT mogen doen. Het werk voor de TFT heeft impact op onze eigen levens. We zijn steeds meer in afhankelijkheid van Hem de dingen gaan doen. Al blijft dat ook een uitdaging als TFT met een heleboel (praktisch ingestelde) aanpakkers.

Behouden aankomst
We merken soms ook de gebrokenheid van de wereld in onze eigen levens. We weten dat God ons geen kalme reis beloofd heeft, maar wel een behouden aankomst. Dat is wat we de mensen die de Here God nog niet kennen ook zo gunnen. In Ede, Nederland, Thailand of waar dan ook.

15 | doorgeven september 2022